Picture

2011
Наредни активности за месец Септември:
Конференција на "Здружението на Бизнис Жени"
со жени од
"Стопанската комора на Халкидики"
22.09.2011; 15.00 часот; во просториите на Стопанска комора на Македонија